Një histori suksesi, që shtrihet nga hekur - çeliku deri në energji…

Kompania jonë, e cila u bë ndërmarrja më e rëndësishme Turke e sektorit privat në Ballkan, demonstroi rëndësinë për rajonin në strategjinë e saj të zhvillimit të korporatave me hapat e ndërmarrë në vitin 2012. Me ketë rast do të doja të ndaja krenarinë dhe lumturi tonë për të filluar procesin e privatizimit të 4 hidrocentrale me një fuqi të instaluar prej 76.7 MW të blerë nga Qeveria Shqiptare në kuadër të përpjekjeve të tyre për privatizim.
Fale përvojës tonë të gjatë në sektorin real, ne parashikojmë qe këto investime në sektorin e energjisë të sigurojne sasi të konsiderueshme të vlerës së shtuar për kompaninë tonë. Përveç të bërit investime të tilla në fusha të reja, Kompania Kurum që miraton parimin e zhvillimit të vazhdueshme në operacionet e saj, vazhdon gjithashtu përpjekjet për modernizimin në objektet e saj ekzistuese. Objekti i përpunimit të skrapit për të cilin morëm të drejtën në vitin 2011, brenda Kurum International filloi të veprojë me kapacitet optimal nga viti 2012, duke na dhënë vlera të rëndësishme për operacionet tona të prodhimit në aspektin e cilësisë dhe efikasitetit të energjisë. Kompania jonë mori gjithashtu hapa të rëndësishëme drejt minimizimit të ndikimeve mjedisore nga aktivitetet e saj të prodhimit në Shqipëri. Në kuadër të kesaj nisme, kompania bëri një investim në impiantin e LPG në mbështetje të proçesit teknologjik ne Fabrikë e Petëzimit, përveç investimit për vënien e impiantin të pluhur-kapjes në fabrikën e çelikut.
Kompania Kurum, e cila tregon një përparim të qëndrueshëm në fusha që fokusohet në përputhje me qëllimet strategjike të saj afatgjata është përcaktuar edhe për të krijuar vlerë të shtuar si për ekonominë Turke, ashtu edhe për aktorët e saj në vazhdim. Për më tepër, ne do të vazhdojmë të punojmë me të gjithë fuqinë tonë për të përmirësuar reputacionin dhe njohjen që kemi fituar në platformën ndërkombëtare me projekte të suksesshme që ne kemi kryer në Ballkan me anë të financimeve tona.
Unë do të doja të falënderoja partnerët tanë të biznesit, punonjësit, klientët dhe palët e interesuara sociale, që na kanë mbështetur gjatë gjithë këtyre projekteve. Unë gjithashtu, dëshiroj që këto arritje të jenë burim krenarie për të gjithë ne, për të vazhduar rritjen edhe në të ardhmen.

Sinqerisht juaji,

HAŞMET BEDİİ KÜRÜM
KRYETARI I BORDIT
Faqja e pare  > Koorporata  > Burimet njerëzore 

Formular Aplikimi i Burimeve Njerëzore

Emër Mbiemër: :
Email :
Telefon :
Kompania :
Pozicioni për të cilin doni të aplikoni:
Mesazhi :