1975

Kürüm Demir A.Ş.’nin kurulmasıyla birlikte Kürüm Grubu’nun temelleri atıldı.

1994

Grubun kurucusu ve en büyük hissedarı Haşmet Bedii Kürüm, Kocaeli-Gebze Sanayi Bölgesi’nde bir haddeleme tesisini satın alarak sektöre ilk adımını attı. Böylelikle, Grubun ana faaliyet alanı olan sıcak haddelenmiş inşaat demiri üretimine başlandı.

1998

Küresel ekonominin yükselen değerleri arasında yer alan Balkanlar, Grubun genişleme stratejisinin hedef bölgesi olarak seçildi. Alınan yatırım kararları doğrultusunda, Arnavutluk’ta özelleştirme kapsamında bulunan Balkanlar’ın en büyük entegre demir-çelik fabrikasının işletmesi faal hale getirildi.

2001

Kürüm Demir, İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, üretimden satış rakamları bazında yapılan değerlendirme sonucu 495. sıraya yerleşti.

2002

Kurum’un Balkanlar’daki üretim üssü olan Arnavutluk’ta yapılan yatırımlar sonucunda, demir-çeliğin yanı sıra oksijen ve kireç tesisleri de faaliyete geçirildi. Bunun yanı sıra, yeni bir yurt dışı yatırım projesi doğrultusunda Kosova Hükümeti ile ortaklığa gidilerek Kosova E Re (Kosova E Re Insurance Company S.A.) kuruldu. Kısa süre sonra hükümetin isteği üzerine Şirket’in tüm hisseleri Kürüm tarafından devralındı. Kürüm Demir, İstanbul Sanayi Odası’nın kamuoyuna ilan ettiği “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 372. sıraya yükseldi.

2003

Kürüm Demir, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 285. sıraya ulaştı.

2004

Kürüm Demir “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 233. sıraya yükselmeyi başardı.

2005

Grup içi sinerjiden yararlanmak ve sektörel birikimi değerlendirmek amacıyla Kürüm Yapı faaliyete geçirildi.

2006

Kurumsallaşma çalışmalarına hız verildi. Bu bağlamda, Grubun faaliyetleri Kürüm Holding çatısı altında toplandı. Arnavutluk’ta Kürüm International bünyesinde profil üretimine başlandı. Kürüm Yapı’nın Diyarbakır’da kurduğu bims blok üretimi tesisleri faaliyete geçirildi. Kürüm Demir, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 208. sıraya yükseldi.

2007

Kapasite artırma çalışmaları sonucunda Kürüm Demir’in kapasitesi 444.600 tona, Kürüm International’ın kapasitesi de 550.000 tona yükseltildi.

2008

Kürüm Gelqere (Kireç), Kürüm International bünyesinde faaliyet göstermeye başladı. Çelik üretimini 420.000 ton/yıla çıkarmaya yönelik yatırım çalışmalarına başlandı. Kürüm Demir, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 151. sıraya yerleşti.

2009

Kürüm Yapı devredildi. Kürüm Demir, üretimini %2 artırarak 297.445 ton düzeyine çıkardı. Kosova E Re, sigorta sektöründeki 40. yılını kutladı. Kürüm International kuruluşunun 10. yılında, Elbasan Çelik Üretim Tesisleri’nin mülkiyetini Arnavutluk Özelleştirme Bakanlığı’ndan satın aldı. 

2010

Kürüm International bünyesinde yer alan mevcut haddehane tamamen yenilenerek üretim kapasitesi 450.000 ton/yıla çıkarıldı. Böylece, tesisin toplam haddeleme kapasitesi 700.000 ton/yıla ulaştı. Ayrıca, Kürüm International’ın Arnavutluk Çelik Üretim Tesisleri’nde üretim verimliliğini ve enerji verimliliğini artırmak için Almanya’dan hurda işleme tesisi transfer edildi. Kürüm Demir, üretim miktarında %30 artış gösterdi.

2011

Kürüm Demir ve Kürüm International, geçmiş yıllarla kıyaslandığında, hem üretim miktarı ve hem de ciro açısından önemli artışlar yakaladı. Kürüm International’ın Elbasan tesisinde, üretim verimliliğine ve enerji tasarrufuna önemli ölçüde katkısı olacak “Kondiratör- (Hurda işleme)” tesisi yılsonu itibarıyla devreye alındı. Kürüm Demir, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 137. sıraya yükseldi.
2012
Kürüm Grup, özelleştirme yoluyla dört adet HES'i Arnavutluk hükümetinden satın alarak devir işlemlerine başlamıştır.