Sistemi i Menaxhimit te Cilesisë

Si Kurum, premtojmë:

  • Të përmbushim rregullat e vendosura në lidhje me mjedisin, shëndetin dhe sigurinë në punë, në përputhje me kërkesat ligjore të vendeve ku zhvillohet aktiviteti i prodhimit dhe shitjes së produkteve tona.
  • Të përmbushim dhe të arrijmë standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të Sistemeve të Menaxhimit dhe Sistemeve të Menaxhimit të Produkteve.
  • T’i shikojmë punonjësit tanë si individë, pa i diskriminuar ata në lidhje me besimin e tyre fetar, gjuhën, rracën, gjininë.etj, duke iu ofruar një ambjent pune të sigurtë, të shëndetshëm dhe paqësor.
  • Të përfshijmë kërkesat e veçanta të klientëve tanë në të gjitha aktivitetet tona dhe planet e kompanisë.
  • Të ofrojmë shërbime brenda sektorit tonë në kushte gjeografike sfiduese duke rritur kështu vlerën e markës tonë
Për më tepër për Politikat e Cilësisë, klikoni këtu.

Faqja e pare  > Produktet  > Politikat e Cilësisë