Rreth nesh

Fusha kryesore e biznesit të Kompanise Kurum, themelet e të cilit u vendosën në vitin 1975, është prodhimi i hekurit dhe çelikut. Me më shumë se një mijë të punësuar në aktivitetet e saj të prodhimit, kompania operon në një rrjet të gjerë ndërkombëtar tregu, në Turqi dhe në Ballkan. Kürüm Iron, kompania lider e grupit , është një nga prodhuesit më të rëndesishëm në gjeografinë e vet ekonomike me metoda pune si petëzim në të ngrohtë, me kalibrim te hollë dhe hekur te vijaskuar. Me shkallën e saj në rritje te suksesit, ajo renditet lartë në listën e "Top 500 Ndërmarrjeve Industriale të Turqisë ". Kurum International, me seli në Shqipëri, është një nga investimet më të rëndësishme të prodhimit të çelikut dhe të hekurit në Ballkan. Përveç biznesit të tij kryesor, Kurum gjithashtu prodhon gëlqere të hidratuar dhe azot - oksigjen, përpunon skrap, ofron shërbimet e sigurimit kryen aktivitet minerar, gjeneron energji hidrike dhe drejton. Kompania Kurum vazhdon të rritet dhe të vertetoje investimet me misionin e saj për të kontribuar në zhvillimin e ekonomive të vendeve ku ajo vepron, duke udhëhequr në fushat e hekur - çelikut, energjise dhe fusha të tjera strategjike në gjeografitë e vështira ekonomike.

Faqja e pare  > Koorporata  > Rreth nesh